Regler-info

Skolereglement for Sving Trafikkskole AS

Undervisningsplan av Sving trafikkskole AS for teoretisk og praktisk opplæring bygger på LÆRERPLAN Klasse B, som er fastsatt av Vegdirektoratet, og oppdateres kontinously. Skolen plikter å følge denne planen under opplæringen.

UNDERVISNINGSTIDER

Tidspunkt for undervisning avtales individuelt med lærer/skole. Kjøretimen varer 45 mint, som er blanding av praksis og teori. Ordinær tid er mellom kl.08.00-16.00 fra mandag til fredag. Noen av lærerne har til tider mulighet til å kjøre tidligere eller senere enn dette, kjøretime utenom ordinær tid avtales direkte med lærer. Elevene møter vanligvis på skolens kontor, men kan også hentes annet sted etter avtale. Ved henting trekkes tiden det tar trafikklæreren å komme seg fra kontoret til hentestedet fra kjøretimen.

Påmelding/Kjøp av pakker/kjøretime
Når eleven har påmeldt/kjøpt time eller pakke gjennom telefon, SMS, eller direkte med læreren/skolen, så den innses som bindet og eleven uansett årsak kan ikke få refundert beløpet. For eksempel hvis eleven har avtalt kjørepakke for obligatoriske for sikkerhetskurs på bane eller vei. Hvis lærer mener at eleven har ikke nok kjørekompetanse for å fullføre disse obligatoriske timer og trenger mer opplæring. Eleven må i dette tilfelle ta mer kjøretimer hjemmet, hos oss eller noe andre godkjent skolen for å komme på riktig nivå. Eleven kan ikke be refundert dette beløpet.

Betaling/varighet
Ved betaling om kjøp av pakke/kurs/kjøretime o.l. skal pakken betales ved/innen oppstart. Påfølgende kjøretimer betales fortløpende. Alle forhånd betalte kjøretime/kurs/pakke o.l. varighet er 8 måneder fra påmeldt dato.
Pakke/kjøretime/kurs kan ikke overføres eller overdras til andre.
Hvis betaling ikke skjer innen avtalt tid så skolen har rett til å nekte sending/registrering av obligatorisk timer videre.

Endring av pris/tilbud
Sving Trafikkskole AS forbeholder seg retten til å endre prisen eller tilbud i opplæringsperioden. Eleven som har allerede kjøpt kjøretime eller Pakke kan ikke få redusert pris forhold til det nye tilbudet.

AVBESTILLING AV TIMER


·       Ønsker du å avbestille timer, må dette gjøres 24 timer før kjøretimen starter. Mandags timer må avbestilles senest fredag før kl.12:00.

·       Timer som ikke avbestilles innen fristen må eleven betale for.

·       NB! Avbestilling av obligatorisk kjøring og førerprøve. Frist: 2 virkedager før avtalt tid. Dvs. at obligatorisk kjøring og førerprøve på mandag må senest avbestilles på torsdag før.

·       NB! Avbestilling av trafikalt grunnkurs.
Frist: 4 virkedager før avtalt tid. Dvs.at tr.gr. begynneg tirsdag kl.17.00 må avbestilling skje senest på torsdag kl.17.00.

·       Det er eleven sin ansvar å avbestille booket timer hos Trafikkstasjon for førerprøve og Sikkerhetskurst på bane hos NAF innen riktig tid. Skolen tar ikke noe ansvar for tap av betalt gebyret hos dem.

SENT MØTING TIL KJØRETIMEN

Eleven må møte opp for kjøretime på avtalt tid og sted. Læreren venter i 15 min. Etter denne tid betraktes timen som «ikke møtt» og eleven har ikke krav på å få kjøre resten av timen. Timen må betales i sin helhet.

AVBESTILLING AV TIME AV SKOLEN

På grunn av sykdom, tekniske svikt og lignende beklager vi å måtte ta forbehold om at bestilte timer må strykes. Det vil i så tilfelle bli gitt beskjed i så god tid som mulig. Hvis lærer ikke kommer til avtalt tid, vent 15 min, kontakt deretter skolen for å avtale en ny time.

 NB! Elevens bilder og videoer kan brukes til markedsførings formål. Det skal gis skriftlig melding dersom en ikke ønsker å bruke dette.

Elevinformasjon Sving trafikkskole AS

Alle elever under 25 år må gjennomføre trafikalt grunnkurs á 4 kvelder før man kan begynne å øvelseskjøre både hjemme og på trafikkskole. Trafikalt grunnkurs bevis må alltid medbringes under kjøring. ‘Trafikant i mørket’ er en del av trafikalt grunnkurs. Dette er et kurs der eleven gjennom teori og forskjellige praktiske demonstrasjoner får oppleve hvordan det er å kjøre i mørket. Kurset varer én kveld og kommer i tillegg til de fire kveldene trafikalt grunnkurs består av, og alle, uavhengig av alder, må ta dette kurset.

Elever under 25 år, som ikke har tatt kurset før 31. oktober, kan ikke fortsette å øvelseskjøre mellom 1. november og 15. mars fram til kurset er gjennomført. Elever over 25 år må ha gjennomført ‘Trafikant i mørket’en og ha tatt førstehjelpskurs senest tre virkedager før førerprøven. Hvis førerprøven gjennomføres mellom 15. mars og 1. november, har kandidaten frist fram til 1. februar påfølgende år på å delta på ‘Trafikant i mørket’en, da kurset kun holdes i vinterhalvåret. Elever under 25 år som har førerprøve i sommerhalvåret, har frist fram til 31.10 på å ta ‘Trafikant i mørket’en.

  • Trafikalt grunnkurs har totalt varighet på 17 timer.

Trinn 2

På trinn 2 jobbes det med tekniske ferdigheter som stopp, igangsetting, bakkestart og giring.
Trinnet avsluttes med første obligatoriske time, Trinnvurdering trinn 2 på 45 minutter.

  • Trinnvurdering varighet 45 minutter

Trinn 3

På trinn 3 jobbes det trafikalt, og målet er at eleven skal kjøre sikkert og selvstendig i variert trafikk. Det jobbes med plassering, feltskifte, rundkjøringer, motorvei etc. Mot slutten av trinn 3 drar eleven på Sikkerhetskurs på øvingsbane og varighet er på 4 timer. For å avslutte trinn 3 gjennomføres Trinnvurdering trinn 3.9 på 45 minutter.

  • Trinn 3.10 varighet 4 timer + trinn 3.9 varighet 1 time. Totalt 5 timer

Trinn 4

Nå er eleven nærmest dyktig nok til å bestå førerprøven. Da gjennomføres Sikkerhetskurs på veg. Dette er en full dag hvor eleven møter på trafikkskolen kl.8 for halvannen time teori før man kjører i variert trafikk gjennom en hel dag. For å avslutte sikkerhetskurs på veg må eleven delta på kurs i avsluttende landevegsteori. Trinn 4 er på til sammen 13 timer. Hvor av to timer brukes på til risikoteori. 5 timer praksiskjøring. 4 timer brukes på såkalt kartkjøring der eleven skal kjøre etter kart,kompass evt gps. (planlegglingstur) trinn 4 avsluttes med 2 timer teori(refleksjon).Alle nye elever må ha minst én enkeltime før vi kan sette i gang med obligatorisk opplæring da vi må vite at eleven er dyktig nok.

  • Trinn 4 totalt varighet 13 timer

Skolen skal under hele opplæringen stimulere kjøreeleven til mengdetrening. Dette spesielt i forbindelse med den avsluttende opplæringen, spesielt i perioden der denne er ferdig gjennomført og fram til avleggelse av førerprøve. Dette er et satsingsområde for skolen å ha mest sikre bilførere ute på veien.

NB! Elevens bilder og videoer kan brukes til markedsførings formål. Det skal gis skriftlig melding dersom en ikke ønsker å bruke dette.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.