Opplæring

For å få FØRERKORT må du tilegne deg de nødvendige kunnskaper, ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

 • er trafikksikker
 • gir god samhandling
 • fører til god trafikkavvikling
 • tar hensyn til helse, miljø og andres behov
 • er i samsvar med gjeldende lovgivning og regelverk

Kort om klasse B

 • Du kan starte øvelseskjøringen fra du er 16 år.
 • Med førerkort i klasse B kan du kjøre bil inntil 3.500 kg totalvekt.
 • Du kan kjøre bil med henger med samlet totalvekt intill 3.500 kg

Før øvelseskjøring kan begynne (privat eller med trafikkskole) må trafikalt grunnkurs være gjennomført! I perioden f.o.m. 1/11 t.o.m. 15/03 må også ‘Trafikant i mørket’ være gjennomført. For å begynne på trafikalt grunnkurs må du være fylt 15 år.

Figur 2. Trinnvis opplæring

Gjennom opplæringen i trinn 1 skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva kjøring med bil, moped, motorsykkel, traktor eller snøscooter innebærer. Dette kurset skal gi deg grunnleggende forståelse for trafikk, og være utgangspunkt for videre opplæring. Kurset er i alt på 17 undervisningstimer (grunnkurs + mørkekjøringsdemonstrasjon)

Alle må ha Trafikalt Grunnkurs for å øvelseskjøre privat eller ved en kjøreskole. Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år.
Unntak: Etter fylte 25 år trenger du kun gyldig legitimasjon med bilde under øvelseskjøring. Før praktisk førerprøve må du ha gjennomført førstehjelpskurs. Mørkekjøringsdemonstrasjon må gjennomføres før førerprøven dersom du har førerprøve mellom 1. november – 15. mars.

Dette er kravene for øvelseskjøring:

 • Ledsager må være fylt 25 år
 • Ledsager må ha hatt førerkort i gjeldende klasse i minimum 5 år sammenhengende
 • Ekstra innvendig speil
 • Rød “L” bak på bilen
 • Kjørebevis (trafikalt grunnkurs bevis) og legitimasjon

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse

Gjennom opplæringen på trinn 2 skal eleven tilegne seg kunnskap om bilen og bilkjøring. Eleven skal lære å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. 

Det er ikke fastsatt et ”minste” timetall for opplæring på dette trinnet.

Obligatorisk opplæring trinn 2

Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk Trinnvurderingstime. I felleskap vil elev og lærer ta stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse til å fortsette på det neste trinnet.

Trinn 3: Trafikal kompetanse

Gjennom opplæringen i trinn 3 skal eleven lære seg å beherske kjøring i variert trafikk. På trinn 3 er det nyinnlæring av forbikjøring. Ved avslutningen av trinn 3 skal elevens ferdigheter være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig, og klar for førerprøve. Det er ikke fastsatt et ”minste” timeantall for opplæringen på dette trinnet.

Obligatorisk opplæring trinn 3

Sikkerhetskurs på øvingsbane er obligatorisk for alle som skal ha førerkort i klasse B. Dette gjennomføres mot slutten av opplæringen på trinn 3. Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk Trinnvurderingstime. I felleskap vil elev og lærer ta stilling til om eleven har tilstrekkelig trafikal kjørekompetanse til å begynne på det neste trinnet.

Trinn 4: Avsluttende opplæring

Obligatorisk opplæring trinn 4 Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk, og utgjør den avsluttende delen av opplæringen ved trafikkskolen.
Målene for sikkerhetskurs på veg er hovedsaklig rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet, slik som i trinn 1. En viktig forutsetning er at disse har vært utdypet gjennom hele opplæringen, selv om disse temaene vektlegges spesielt i starten og slutten av opplæringen. Hele trinn 4 er obligatorisk, og kurset inneholder 4 timer teori og 9 timer praktisk kjøring. Det meste av kjøringen her er selvstendig, og skjer på landevei.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.